Książki

2001

Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990


Wydawnictwo Sejmowe

Uznając, że patologia rozmaitych dziedzin życia społecznego odbiła się także na procesach tworzenia i stosowania prawa, środowisko prawnicze rozpoczęło starania o "naprawę Rzeczypospolitej", wychodząc z założenia, iż żaden przepis prawa nie zabrania nawet poszczególnym obywatelom, a tym bardziej organizacjom społecznym, opracowywania projektów norm zgodnie ze swymi poglądami, ogłaszania ich i kierowania na drogę urzędową - do Sejmu lub do rządu. Praca w tej dziedzinie nabierała rozmachu, trzymając się ściśle - jak na środowisko prawnicze przystało - ram legalnych. Z końcem listopada 1980 roku odbyły się pierwsze rozmowy między Krajową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości a Ministrem Sprawiedliwości.

Ze wstępu pióra prof. Stanisława Grodziskiego

Spis treści

Więcej o książce

plik pdf

2018

Konstytucja Solidarności


Redakcja naukowa: Jan Majchrowski

Wydawnictwo Sejmowe

Wydawnictwo to jest niezwykle wartościowe dla każdego badacza najnowszej historii Polski czy też badaczy dziejów konstytucyjnych naszego kraju. Trudno sobie będzie wyobrazić jakiekolwiek wydawnictwo poświęcone zagadnieniu powstawania Konstytucji z 1997 roku, w której nie znajdą się wielorakie odniesienia i do zawartości tej publikacji. Dodatkowym walorem publikacji jest Aneks, zawierający ponad 40 dokumentów, które przekazane zostały redaktorowi publikacji przez uczestników prac nad OPK. Dokumenty te mają w wielu wypadkach charakter unikalny i stanowią wartościowe uzupełnienie wypowiedzi konferencyjnych. Reasumując, przygotowane przez prof. Jana Majchrowskiego wydawnictwo jest bardzo cennym źródłem do najnowszej historii Polski.

Z recenzji wydawniczej prof. KJ dr hab. Grzegorza Górskiego


książek: 5, na stronach: 1