Dokumenty


Casus - wywiad z Kazimierzem Barczykiem 35-lecie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" i 25 lat samorządu terytorialnego. Od "Solidarności" do samorządności 2015-07-01 zobacz


Rządowe Centrum Legislacji - 15 lat w historii tworzenia i ogłaszania prawa 2015-02-17 zobacz


Podziękowania od Pani Marszałek Ewy Kopacz za film "W imię prawa" 2014-06-17 zobacz


Podziękowania za film "W imię prawa", m.in. Leszek Balcerowicz, Prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Bp Artur Miziński 2014-06-03 zobacz


W dniach obchodów 25 rocznicy wolnych wyborów i 34 rocznicy powstania "Solidarności", Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, członek SRL COIU "S" prof. Andrzej Zoll i b. prezes COIU "S" Kazimierz Barczyk przedstawili film Dariusza Walusiaka "W imię prawa" 2014-06-01 zobacz


Duchowe ramię "Solidarności" - tekst Kazimierza Barczyka do Zeszytów Historycznych Sieci "Solidarności" 2013-09-19 zobacz


Korenspodencja Ministerstwa Sprawiedliwości z b. Prezesem COIU w sprawie uhonorowania medalem pamiątkowym za prace na rzecz COIU "S" 2011-10-25 zobacz


Pismo Rektora UJ zapraszające Prezydenta RP na inaugurację roku akademickiego 2011-04-17 zobacz


Zaproszenie na 30 rocznicę założenia COIU, Uniwersytet Jagielloński 2010-10-29 zobacz


Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Anoni Górski w liście do Rektora UJ o COIU "S" 2010-10-29 zobacz


Czym była Społeczna Rada Legislacyjna "Solidarności"? - referat prof. Ireny Lipowicz 2010-10-29 zobacz


Wyrazy wdzięczności Marszałka Województwa Małopolskiego złożone na ręce Rektora UJ za prace COIU "S" 2010-10-28 zobacz


Minister Sprawiedliwości do uczestników Sesji Naukowej poświęconej COIU "S" w dniu 30 rocznicy powstania COIU S 2010-10-28 zobacz


Pismo ws objęcia honorowym patronatem Marszałka Senatu jubileuszowych obchodów powstania COIU "S" 2010-10-14 zobacz


Film "W imię prawa" reż. Dariusz Walusiak - Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze "Solidarności" 1980-1990 2010-10-14 zobacz


Zaproszenie dla mecenasa Kazimierza Barczyka do Komitetu Organizacyjnego uroczystości 25. rocznicy powstania podziemnego pisma Hutnik 2007-07-17 zobacz


Cytaty z książki Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze "Solidarności" 1980-1990, Wydawnictwo Sejmowe 2001, cz. 2 2001-12-31 zobacz


Wypowiedź Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Włodzimierza Olszewskiego podczas 108 posiedzenia sejmu 3 kadencji 2001-05-10 zobacz


Treść notatki prasowej dotyczącej COIU 2001-03-25 zobacz


Informacja Kancelarii Sejmu o pracach nad przygotowaniem książki Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze "Solidarności" 2000-08-22 zobacz


Korespondencja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dr Mieczysława Tyczki z prof. S.Grzybowskim 1992-03-31 zobacz


Podziękowanie Ministra Sprawiedliwości za zaproszenie na posiedzenie SRL 1992-03-31 zobacz


Prof. S.Włodyka dziękuje za zaproszenie prof. S.Grzybowskiemu 1992-03-26 zobacz


Janusz Ślężak - Ocena dotychczasowego stanu zmian instytucjonalno-strukturalnych w sądownictwie 1992-03-14 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL w librarii CM UJ wraz z porządkiem obrad 1992-03-14 zobacz


List S.Wójcika do Rektora S.Grzybowskiego 1992-02-27 zobacz


Korespondencja Dyrektora Kancelarii Prezydenta RP do prof. S.Grzybowskiego z prośbą o opinię do zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości 1992-01-17 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL - przedmiot - Kodeks Wykroczeń Prawo Karne 1991-10-26 zobacz


Zaproszenie na kolejne posiedzenie Społecznej Rady Legislacyjnej 1991-10-26 zobacz


Program Sympozjum - Harmonizacja Polskiego Prawa Sądowego Cywilnego z Prawem Europejskim 1991-10-25 zobacz


Prośba Kancelarii Prezydenta o opinię COIU w sprawie ustaw 1991-10-09 zobacz


List S.Grzybowkiego o ustaleniach z doc. K.Zawadą 1991-10-05 zobacz


Pismo prof. M.Sawczuka do prof. S.Grzybowskiego 1991-09-29 zobacz


Kancelaria Prezydenta RP zwraca się o współpracę przy projekcie ustawy o orderach i odznaczeniach 1991-07-10 zobacz


Pismo do Prezydenta Lecha Wałęsy w sprawie wznowienia działalności Komisji Kodyfikacyjnej 1991-07-07 zobacz


Popracie Bronisława Geremka, Posła na Sejm RP dla przesłanego projekt ustawy o komisji kodyfikacyjnej wyrażone w imieniu Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej 1991-07-02 zobacz


Uwagi SRL do reformy samorządu terytorialnego 1991-06-15 zobacz


Pismo SRL do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów RP informujące o efektach prac Komisji Kodyfikacyjnej 1991-06-07 zobacz


Pismo SRL do Prezydenta Lecha Wałęsy informujące o efektach prac Komisji Kodyfikacyjnej 1991-06-07 zobacz


Pisma o wznowieniu działalności KK SRL do L.Wałęsy i J.Glempa 1991-06-07 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL - uchwała przygotowana przez Michała Kuleszę 1991-06-06 zobacz


Zaproszenie SRL na prezentacje ustawy o samorządzie przez dr. Michała Kuleszę 1991-06-06 zobacz


Lista uczestników posiedzenia Społecznej Rady Legislacyjnej 1991-05-18 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL wznowienie działania Komisji Kodyfikacyjnej 1991-05-15 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL w dniu 18 maja 1991 r. 1991-05-15 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL - Kodeks Postępowania Karnego 1990-12-01 zobacz


Pismo Kancelarii Senatu do Kazimierza Barczyka, Sekretarza Społecznej Rady Legislacyjnej informujące o przekazaniu ustaw przejętych przez Sejm 1990-10-15 zobacz


Opinia o projekcie ustawy o uregulowaniu zobowiązań za ziemie pozostawione na terenach nie wchodzących w skład obszaru Państwa Polskiego 1990-08-23 zobacz


Ustawa o Prokuratorii Generalnej RP przyjęta na posiedzeniu SRL 1990-06-30 zobacz


Ustawa o Prokuratorii Generalnej RP przyjeta na posiedzeniu COIU 1990-06-30 zobacz


rekordów: 165, na stronach: 4