Książka

Konstytucja Solidarności

Redakcja naukowa: Jan Majchrowski 2018

Redakcja naukowa: Jan Majchrowski

Wydawnictwo Sejmowe

Wydawnictwo to jest niezwykle wartościowe dla każdego badacza najnowszej historii Polski czy też badaczy dziejów konstytucyjnych naszego kraju. Trudno sobie będzie wyobrazić jakiekolwiek wydawnictwo poświęcone zagadnieniu powstawania Konstytucji z 1997 roku, w której nie znajdą się wielorakie odniesienia i do zawartości tej publikacji. Dodatkowym walorem publikacji jest Aneks, zawierający ponad 40 dokumentów, które przekazane zostały redaktorowi publikacji przez uczestników prac nad OPK. Dokumenty te mają w wielu wypadkach charakter unikalny i stanowią wartościowe uzupełnienie wypowiedzi konferencyjnych. Reasumując, przygotowane przez prof. Jana Majchrowskiego wydawnictwo jest bardzo cennym źródłem do najnowszej historii Polski.

Z recenzji wydawniczej prof. KJ dr hab. Grzegorza Górskiego