Skład SRL

Skład Społecznej Rady Legislacyjnej


II Ogólnopolskie Forum Prawników podjęło uchwałę o powołaniu Społecznej Rady Legislacyjnej "S", zwracając się do 42 wybitnych teoretyków, praktyków oraz działaczy społecznych o przyjęcie uczestnictwa w pracach Rady:

 • Barczyk Kazimierz, sędzia
 • Bogomilski Eugeniusz, sędzia
 • Bidziński Zygmunt, sędzia
 • Bujak Zbigniew, działacz "Solidarności"
 • Chrzanowski Wiesław, doc. dr hab.
 • Daszkiewicz Krystyna, prof. dr hab.
 • Dawidowicz Wacław, prof. dr hab.
 • Falandysz Lech, doc. dr hab.
 • Falkowska Wanda, redaktor
 • Gawlik Bogusław, doc. dr hab.
 • Gil Mieczysław, działacz "Solidarności"
 • Grzybowski Stefan, prof. dr hab.
 • Gwiazda Andrzej, działacz "Solidarności"
 • Herzog Aleksander, prokurator
 • Ignatowicz Jerzy, prof. dr hab.
 • Kopff Andrzej, prof. dr hab.
 • Kubas Andrzej, dr hab., adwokat
 • Pańko Walerian, doc. dr hab.
 • Piątkowski Józef S., prof. dr hab.
 • Płażek Stefan, radca prawny, adwokat
 • Podemski Stanisław, dziennikarz
 • Rozmarynowicz Andrzej, dr, adwokat
 • Rudnicki Stanisław, sędzia
 • Skąpski Józef, prof. dr hab.
 • Sołtysiński Stanisław, prof. dr hab.
 • Stelmachowski Andrzej, prof. dr hab.
 • Stembrowicz Jerzy, prof. dr hab.
 • Strzelecka Joanna, dziennikarz
 • Strzembosz Adam, doc. dr hab.
 • Studnicki Franciszek, prof. dr hab.
 • Szaniawski Klemens, prof. dr hab.
 • Szczęsny Jerzy, redaktor
 • Szubert Wacław, prof. dr hab.
 • Wasilkowska Zofia, sędzia, minister sprawiedliwości
 • Wielowieyski Andrzej, dr, wicemarszałek Senatu
 • Włodyka Stanisław, prof. dr hab.
 • Wolter Władysław, prof. dr hab.
 • Zieliński Tadeusz, prof. dr hab.
 • Zoll Andrzej doc. dr hab.
 • Żmudziński Wolfgang
 • Żuławscy Czesława, doc. dr hab. i Jacek, adwokat