Koordynatorzy Komisji

Przewodniczący Komisji i Koordynatorzy prac zespołów


Prawo Karne

Kodeks Karny
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej
Prof. Władysław Wolter, prof. Andrzej Zoll

Kodeks Postępowania Karnego
Prof. Stefan Waltoś, Mec Kazimierz Ostrowski

Kodeks Postępowania Karnego - wersja z sędzią śledczym
Prof. Alfred Kaftal

Kodeks Karny Wykonawczy
Prof. Andrzej Rzepliński


Prawo Pracy

Kodeks Pracy
Prof. Tadeusz Zieliński

Ustawa Wypadkowa
Prof. Tadeusz Zieliński, sędzia Zygmunt Bidziński


Prawo Prasowe

Prawo Prasowe
Prof. Andrzej Kopff, prof. Walery Pisarek, prof. Stanisław Waltoś

O wolnym dostępie do informacji w życiu publicznym
Prof. Andrzej Wasilewski


Prawo Cywilne

Prof. Stefan Grzybowski

Prawo rolne
Prof. Walerian Pańko

Ochrona Konsumenta
Prof. Ewa Łętowska, prof. Czesława Żuławska


Prawo Gospodarcze

Ustawa o przedsiębiorstwie i samorządzie
Prof. Stanisław Włodyka, prof. Czesława Żuławska


Ustrój Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo o ustroju sądów powszechnych
Sędziowie: Kazimierz Barczyk, Józef Iwulski, Adam Strzembosz

Ustawa o Sądzie Najwyższym
Sędziowie Sądu Najwyższego: Zofia Wasilkowska, Stanisław Rudnicki

Ustawa o Prokuraturze PRL
Prokuratorzy; Krzysztof Bachmiński, Aleksander Herzog

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
Prof. Andrzej Rzeplińki, prof. Marek Safjan

Prawo o Notariacie
Notariusz Andrzej Urbanik

Ustawa o Radcach Prawnych
Radca prawny Jacek Żuławski


Prawo Państwowe

Ordynacja wyborcza do rad narodowych
Dr Tadeusz Syryjczyk

Ustawa o samorządzie terytorialnym
Prof. Michał Kulesza, prof. Walerian Pańko

Prawo o zgromadzeniach
Prof. Stanisław Biernat, prof. Irena Lipowicz, prof. Andrzej Wasilewski

Ustawa o Ministrze Spraw Wewnętrznych
Ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa
Ustawa o Policji

Prof. Jan Widacki
oraz sędzia Kazimierz Barczyk, Aleksander Głazek - Instytut Ekspertyz Sądowych
i prokurator Aleksander Herzog.

Komisja Kodyfikacyjna
Prof. Andrzej Mączyński, prof. Sylwester Wójcik

Ustawa o Prokuratorii Generalnej
Mec. Stefan Płażak, prof. Mieczysław Sawczuk

Prawo wyznaniowe
Dr Henryk Jesse, mec. Andrzej Rozmarynowicz