Autorzy

Autorzy zdjęć w slider

Collegium Maius
By Cancre - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2110189

Collegium Novum
Autorstwa Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49258336

Collegium Maximum
By D T G - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17654718