Książka

Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990

2001

Wydawnictwo Sejmowe

Książka Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze "Solidarności" 1980-1990 to suma kopii większości materiałów i projektów ustaw opracowanych w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i jego Społecznej Rady Legislacyjnej z siedzibą w Krakowie. COIU "S" - SRL pracowały jako zespół ekspertów prawniczych Senatu i Sejmu do początku 1992 r. Był to program naprawy Rzeczypospolitej realizowany w imię 10. milionowej "Solidarności" w formie gotowych społecznych projektów aktów prawnych wprowadzających do polskiego prawa standardy europejskie.

W pierwszej połowie lat 80 historyk państwa i prawa prof. Stanisław Grodziski b. prorektor UJ opracował te materiały we współpracy z prof. Stefanem Grzybowskim przewodniczącym Społecznej Rady Legislacyjnej i Kazimierzem Barczykiem prezesem COIU "S", jedynym krakowskim sędzią zwolnionym po wprowadzeniu stanu wojennego.

Pierwotny zamiar opublikowania w drugiej połowie lat 80-tych tych materiałów w Zeszytach Historycznych paryskiej "Kultury" został zrealizowany w roku 2001 w Wydawnictwie Sejmowym. Solidarnościowe ekipy rządzące nie miały "pustych szuflad". Te projekty były wykorzystywane w Parlamencie i stały się częścią nowego porządku prawnego. Nadal są też przedmiotem seminariów, prac magisterskich i doktorskich.

Ze wstępu pióra prof. Stanisława Grodziskiego

Spis treści

plik pdf