Zbigniew Bujak o COIU Solidarności

admin 03.06.2023

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od lat wspiera działania dokumentujące działalność Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności", w ramach którego powstały założenia dla m.in. kluczowej dla odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce Ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z tym polecam Państwu ciekawą audycję red. Tomasza Stawiszyńskiego pt. Zapomnieliśmy o znaczeniu słowa "polityka" - Zbigniew Bujak o wolności i solidarności, wyemitowaną 3 czerwca 2023 r. radiu TOK FM - szczególnie ok. 8 minuty, gdzie jest mowa o COIU S (poniżej fragment automatycznej transkrypcji).

(…) otóż właśnie ten ruch organicznikowski jest tu odpowiedzią na to to pytanie w tym sensie Solidarność to jest tym mówiąc językiem właśnie wolności. To jest ta wolność do prawda nareszcie mamy instytucje w ramach, której możemy my obywatele organizować się do rozwiązywania swoich spraw.

Ja o tych zespołach wiedziałem dużo bardzo dużo, no na pewno trzeba wiedzieć o Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności", która przygotowała rewelacyjny znakomity program cały pakiet reform wymiaru sprawiedliwości we wszystkich jego sferach. No oczywiście od razu powstaje pytanie to jakże tak taki znakomity zespół znakomity zespół ludzi znakomity program to jak żeśmy się znaleźli w tym miejscu (…)

(…) cały program reform z sędzią Barczykiem jako sekretarzem tego zespołu, bo tam takiego formalnego lidera nie było, ale on był liderem mało tego, on był osobowością, która znakomicie genialnie nadawała się na ministra sprawiedliwości. Adam Strzembosz mógł być znakomitym jego zastępcą do reformy sądownictwa, ale nagle minister sprawiedliwości jest Bentkowski i cała praca zespołu cały ten zespół pozostaje z niczym proszę pana.(…)

Automatyczna transkrypcja podcastu ze strony TOK FM >>>

Tekst transkrypcji został wygenerowany komputerowo i może zawierać błędy. Nie stanowi zapisu treści audycji ani dzieła dziennikarskiego. Aby zapoznać się z oryginalną audycją, włącz podcast audio.

Link do audycji >>>

COIU "Solidarności" wraz z jego Społeczną Radą Legislacyjną, kierowaną przez b. rektora UJ prof. Stefana Grzybowskiego, opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw opublikowanych w książce "Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980-90" (Wydawnictwo Sejmowe 2001).

Wybitny historyk państwa i prawa prorektor UJ prof. Stanisław Grodziski stwierdził, że: "Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze «Solidarności» należy, bez żadnych wątpliwości ustawić w szeregu największych działań reformatorskich w historii społeczeństwa i państwa polskiego co najmniej od Konstytucji Trzeciego Maja".

COIU "S" oraz SRL były głównym zespołem ekspertów prawniczych "Solidarności", a następnie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Senatu RP I kadencji. Z COIU "S" współpracowało w sposób bliski 100 wybitnych, niezależnych prawników z całej Polski, a w sposób pośredni opiniami wspomagało ok. 200 osób.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dorobkiem COIU "S" opisanym na stronie www.coiu.pl (filmy, publikacje książkowe, dokumenty archiwalne, zdjęcia).

Film dokumentalny pt. W imię prawa >>>

Książka (pdf online) Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990 >>>

Książka (pdf online) Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994) >>>