15 lat Rządowego Centrum Legislacji

admin 27.02.2015

Rządowe Centrum Legislacji obchodzi 15. rocznicę powstania. Podczas konferencji zorganizowanej z tej okazji w Kancelarii Premiera wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji, które premier Ewa Kopacz przyznała 17 wybitnym legislatorom, naukowcom, urzędnikom i sędziom.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) utworzono 1 stycznia 2000 r. w ramach szeroko zakrojonych zmian w strukturach administracji rządowej. Do głównych zadań RCL należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, premiera i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

W konferencji wziął udział i głos zabrał Kazimierz Barczyk, członek RCL.

Podczas konferencji zaprezentowano publikację pt. "15 lat w historii tworzenia i ogłaszania prawa".

Jest ona dostępna pod linkiem >>>

**********