Mirosław Stec - człowiek Uniwersytetu i służby publicznej

admin 12.10.2022

12 października 2022 w auli Collegium Novum odbyła się uroczystość uczczenia 50 lat pracy naukowej odchodzącego na emeryturę prof. Mirosława Steca - prawnika związanego od samego początku z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2006-2021 będącego równocześnie kierownikiem Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego.

W wypełnionej po brzegi auli zgromadzili się pracownicy naukowi ze wszystkich wydziałów prawa polskich uniwersytetów i innych szkół wyższych i przyjaciele Jubilata.

Wśród wielu przemawiających osób był Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, który przypomniał czasy studenckie, w których razem z Jubilatem aktywnie współtworzyli samorząd wydziałowy i uniwersytecki, a zwłaszcza sądownictwo koleżeńskie, odgrywające wówczas istotną rolę w systemie dyscyplinarnej odpowiedzialności studentów, a następnie wskazał na dokonania prof. Steca w procesie tworzenia autentycznego samorządu terytorialnego w latach 90. ubiegłego wieku w województwie krakowskim (1990-1991), i później przy wprowadzaniu w życie nowego podziału terytorialnego Polski w 1999 roku, w tym zwłaszcza województwa małopolskiego.

Na zakończenie swej wypowiedzi Kazimierz Barczyk poinformował, że władze samorządowe województwa małopolskiego w uznaniu zasług prof. Steca na tym polu przyznały mu najwyższe honorowe wyróżnienie tego samorządu: Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski.

Po wygłoszeniu laudacji komitet redakcyjny w składzie: prof. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. Andrzej Szumański i prof. Marcin Spyra, wręczył prof. Stecowi wydaną przez UJ i wydawnictwo Wolters Kluwer księgę jubileuszową pod znamiennym tytułem "W poszukiwaniu dobrego prawa".

Księga zawiera teksty ponad 140 autorów reprezentujących wszystkie wydziały prawa w Polsce, dlatego też została opublikowana w dwóch woluminach: Perspektywa publicznoprawna i Perspektywa prywatnoprawna.

Cechą odróżniającą tę publikację od innych tego typu ksiąg jest ponadto fakt, że zamieszczonych w niej zostało blisko 20 listów gratulacyjnych nadesłanych przez znaczących przedstawicieli świata służby publicznej.

W publikacji znajduje się także opracowanie naukowe Kazimierza Barczyka pt. "Refleksje samorządowca i współautora reform samorządowych" >>>

Obszerna relacja z uroczystości znajduje się na stronach 31-34 nr 237-238 Alma Mater >>>