Współpracownicy COIU S odznaczeni w Krakowie

admin Uroczystość 27.08.2012

W przededniu 32 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" w Krakowie odbyła się uroczystość nadania zasłużonym współpracownikom Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" odznaczeń "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości". Medale nadał minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, zaś wnioskodawcą był b. prezes COIU "S", Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Uroczystość odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wielokrotnie gościło spotkania COIU, dlatego zaproszonych gości przywitał Rektor UJ, prof. dr hab. Karol Musioł. W dalszej kolejności historię Centrum przypomniał jego były prezes, przewodniczący SWM Kazimierz Barczyk. - Nasza praca nie była tak wielkim aktem determinacji i odwagi jak działalność twórców Konstytucji 3 maja i tych, którzy walczyli z zaborcami, ale była kompleksowa i dała wiele pozytywnych impulsów prawu, które rodziło się w Polsce po 1989 r.

W imieniu ministra sprawiedliwości medale "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości" wręczył podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, zaś wśród odznaczonych znaleźli się m.in. profesorowie uniwersytetów, sędziowie, adwokaci i radcy prawni współdziałający z Centrum, a wśród nich były prezes COIU Kazimierz Barczyk. -To była bardzo rzetelna praca, która dała wiele owoców. Byłoby dobrze gdyby np. dzisiejsi twórcy prawa prasowego spojrzeli na projekt przygotowany przez Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności"-ocenił odznaczony dziś profesor Walery Pisarek. -Dziękuję Kazimierzowi Barczykowi, że zagonił nas do pracy, a Państwu, że włożyliście w to przedsięwzięcie tak wiele energii i pomysłowości-konkludował profesor Andrzej Zoll.

Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" powstało w Krakowie w styczniu 1981 r. grupowało kilkuset ekspertów z całego kraju. Przygotowali oni kilkaset projektów ustaw, w tym założenia nowej polskiej Konstytucji, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, Prawa Prasowego, Ustawy o Adwokaturze.

Osoby, uhonorowane przez Ministra Sprawiedliwości medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości" za społeczne projekty ustaw opracowywane w COIU "S".

Krzysztof Bachmiński
Kazimierz Barczyk
Prof. dr hab. Janusz Barta
Maciej Bednarkiewicz
Prof. dr hab. Stanisław Biernat
Dr Hab. Zbigniew Ćwiąkalski
Zbigniew Dyka
Tadeusz Ereciński
Prof. dr hab. Bogusław Gawlik
Mieczysław Gil
Antoni Górski
Prof. dr hab. Stanisław Grodziski
Aleksander Herzog
Józef Iwulski
Stanisław Kłys
Krzysztof Kozdronkiewicz
Andrzej Kubas
Dr hab. Irena Lipowicz
Dr hab. Teresa Liszcz
Józef Lubieniecki
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Walery Pisarek
Stefan Płażek
Ryszard Raźny
Zbigniew Romaszewski
Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Elżbieta Sadzik
Prof. dr hab. Marek Safjan
Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk
Dr Hanna Suchocka
Dr Tadeusz Syryjczyk
Prof. dr hab. Andrzej Szumański
Antoni Szymański
Andrzej Urbanik
Prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
Andrzej Wielowieyski
Prof. dr hab. Stanisław Włodyka
Tadeusz Wołek
Prof. dr hab. Kazimierz Zawada
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Prof. dr hab. Czesława Żuławska
Jacek Żuławski

zobacz zaproszenie >>>