Obywatelski Projekt Konstytucji Solidarności

admin 02.01.2024

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zrealizowało film dokumentalny "Obywatelski Projekt Konstytucji "Solidarności" w reżyserii Piotra Augustynka. Film powstał w ramach programu Filmoteka Małopolska realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu i finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wiodącym tematem filmu jest Obywatelski Projekt Konstytucji "Solidarności" opracowany pod patronatem i z udziałem NSZZ "Solidarność" w latach 1993-97 r.

Film przybliża niemal zapomnianą historię powstania "Obywatelskiego Projektu Konstytucji Solidarności", pod którym zebrano prawie 2 mln podpisów. Film nawiązuje do prac rozpoczętych na I Zjeździe NSZZ "Solidarność" i w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" w 1981 roku, które opracowało społecznie kilkadziesiąt projektów ustaw składających się na podstawy nowego ustroju III RP.

Ważnym krokiem była również zorganizowana w 1993 r. w Krakowie Ogólnopolska Konferencji Centroprawicy i powołanie Społecznej Komisji Konstytucyjnej pod przewodnictwem M. Krzaklewskiego, które stały się kamieniem węgielnym Akcji Wyborczej "Solidarność" i jej znaczącego zwycięstwa wyborczego w 1997 r. z reformatorskim rządem AWS premiera J. Buzka

W filmie interesujące wypowiedzi m.in.: profesorów J. Buzka, A. Strzembosza, S. Grodziskiego, S. Waltosia, T. Gąsowskiego oraz b. prezesa COIU "S" i min. K. Barczyka, Z. Bujaka, min. T. Kamińskiej, min. T. Syryjczyka, senatora P.J. Andrzejewskiego.

zobacz film >>>