Narodziny Solidarności w Środowisku Akademickim

admin Uroczystość 29.10.2015

Od 29 października 2015 roku, na odcinku Plant od Collegium Novum do ulicy św. Anny, można było oglądać wystawę w związku z 35. rocznicą powstania "Solidarności". W uroczystym otwarciu wystawy, które odbyło się 29 października br. o godzinie 12.00 obok Dębu Wolności pod Collegium Novum, wzięli udział między innymi rektorzy wszystkich uczelni wyższych w Krakowie, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkowie Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Regionu Małopolski NSZZ "Solidarność", Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału w Krakowie, członkowie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" krakowskich uczelni oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kazimierz Barczyk.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który na wstępie podziękował organizatorom w imieniu nie tylko społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także w imieniu całej społeczności akademickiej Krakowa. Rektor namawiał Pana Wojciecha Marchewczyka, aby powstało opracowanie, które to wszystko odda i przekaże tę atmosferę. - Na szczęście tak się potoczyły losy, że żyjemy w wolnej Polsce i możemy o tym mówić bez lęku, strachu i obaw, a tak kiedyś nie było. Otwieram tę wystawę w imieniu wszystkich uczelni wyższych Krakowa, które tak licznie są tu reprezentowane, bo doceniają jaki to był przełom. Przełom nie militarny i wojskowy, ale przełom w naszych umysłach i tego już nie mógł zatrzymać nikt i na szczęście nikt tego nie zrobił - powiedział rektor.

Na zakończenie życzył wszystkim, którzy te czasy przeżyli, aby oglądnęli tę poruszającą wystawę, natomiast wszystkich młodych zaprosił, aby popatrzyli na nią przez pryzmat czasu, który wszystko dookoła zmienił. Rektor podziękował raz jeszcze organizatorom i wszystkim za przybycie, które jest dowodem, że jeszcze po 35 latach, pamięć o tych czasach trwa i ma nadzieję, że wystawa potrafi to przekazać.

Część wystawy była poświęcona Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" blisko związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim i jego wydziałem prawa. Ówczesnym przewodniczącym COIU "S" był Kazimierz Barczyk.